Development of a technology of numerical prediction of the battery degradation in electric vehicles for an arbitrary current and temperature forcing profile along with the experimental methodology

The aim of the project is to develop a technology that for real-life conditions will allow to determine the rate of battery degradation and rate of range loss of the electric vehicle. The technology should accomplish this task by means of a numerical simulation model of the battery. It will not (as currenlty in the industry) be based on extrapolations out of idealised laboratory tests, but for a particular vehicle will allow to enter the electric current forcing profile and based on the numerical model it will predict the rate of battery degradation within the horizon of a couple of thousand discharge cycles.

Project co-financed by the European Union Funds.
Project value: PLN 4 209 286.82
Contribution of European Funds: PLN 3 738 499.55


European Funds
Republic of Poland
Podkarpackie
UE_EFRR

Development and marketing of software for thermal calculations of batteries of electric vehicles

The project’s aim is to develop and commercialize software for engineering simulation thermal batteries for electric vehicles and the sale of the software license. As a result of the project:

 • the user will be able to quickly and easily build a simulation model of the battery designed by him,
 • battery life analysis will be performed quickly (no more than several minutes),
 • the customer will receive know-how from QuickerSim Automotive thermal modeling of batteries.

The following works will be performed under the project:

 • validation of the correct operation of the software MVP with a recognized partner scientific/industrial,
 • construction and release of the first software version on the market,
 • intensive implementation of sales activities and proof of concept projects with publication the effects of these implementations,
 • prospecting potential customers and participation in industry events to establish new business contacts,
 • completion of construction and introduction to the market of the second, mature version of the software.

Project co-financed by the European Union Funds.
Project value: PLN 1 214 214.00
Contribution of European Funds: PLN 999 980.80 


Fundusze Europejskie
Republic of Poland
NCBiR
UE_EFRR

QuickerSim

to Spółka wywodząca się z Politechniki Warszawskiej, specjalizująca się w dziedzinie CFD – obliczeniowej mechanice płynów (ang. Computational Fluid Dynamics). W efekcie realizacji projektu powstanie nowy produkt – QuickerSim CFD Solver – rozwiązanie IT stanowiące specjalistyczne narzędzie inżynieryjne do wspomagania procesu projektowania produktów / urządzeń lub ich elementów, w celu przewidywania parametrów przepływów cieczy, gazów i ciepła (te parametry to np. ciśnienie, temperatura, prędkość przepływu) z zastosowaniem symulacji komputerowej. Przewidzenie takich charakterystyk na etapie symulacji znacznie obniża czas i koszty procesu projektowania, gdyż pozwala przewidzieć niekorzystne zjawiska (np. przegrzewanie się części urządzenia mechanicznego albo zbyt duży opór przepływu płynu) jeszcze zanim powstanie materialny prototyp i rozpocznie się produkcja.

CFD pozwala na projektowanie lepszych produktów / urządzeń, ze względu na fakt, że wielu zjawisk nie da się przewidzieć bez zastosowania CFD ani zmierzyć w trakcie eksperymentu, np. technicznie niemożliwe jest zmierzenie ciśnienia w każdym miejscu rurociągu albo temperatury w każdym punkcie komory spalania silnika. Z tego względu CFD stosuje się obecnie w dość zaawansowanych technicznie lub kosztownych produktach /zadaniach. Rozwiązanie QuickerSim CFD Solver będzie posiadało szereg nowych cech i funkcjonalności, które stanowią o jego innowacyjności, będą to:

 • przyspieszenie oraz uproszczenie procesu przygotowania obliczeń CFD
 • przyspieszenie procesu przeprowadzania obliczeń CFD
 • wyręczanie lub istotne wspieranie użytkownika końcowego w procesach przygotowania i przeprowadzania obliczeń CFD
 • zagwarantowanie wyższej dokładności uzyskiwanych wyników
 • elastyczność użytkowania, ograniczenie nadmiernego rozbudowania
 • możliwość implementacji w innych programach

W ramach prac B+R realizowane będą dwie równoległe ścieżki badawcze w ramach badań przemysłowych:

 • ścieżka dotycząca istotnego uproszczenia stosowania tzw. metod klasycznych w CFD (takich jak Metoda Elementów Skończonych, MES inaczej FEM – z ang. Finite Element Method, albo Metoda Objętości Skończonych, MOS)
 • ścieżka dotycząca tzw. Metody Gazu Sieciowego Boltzmanna (ang. Lattice Boltzmann Method,LBM)
 • Po przeprowadzeniu badań w ramach dwóch ww. ścieżek badawczych i dokonaniu wyboru najbardziej skutecznych i wydajnych metod, wykonane zostaną prace rozwojowe dotyczące opracowania nowego rozwiązania.

Projekt współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej.

Wartość projektu:  1 250 876,69 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 826 765,08 zł